Nøgletal

 

Her findes nøgletal for de seneste 5 års regnskabsår.

Regnskabsåret går fra 1. juli - 30. juli.

Der er ikke ansat nogen medarbejdere i fonden.

 

  2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17
  TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK
HOVEDTAL          
Resultat          
Resultat af ordinær primær drift 2.161 2.880 2.647 2.626 1.865
Resultat før finansielle poster -1.186 1.280 723 857 231
Resultat af finansielle poster 8.260 2.228 3.756 4.914 7.784
Årets resultat 5.270 4.314 2.357 4.716 6.921
           
Balance          
Balancesum 185.927 182.151 162.250 147.013 134.076
Egenkapital 132.619 127.368 130.253 127.928 124.135
           
Investering i materielle anlægsaktiviteter -10.432 -11.270 -22.508 -1.209 -19.912
           
Nøgletal i %          
Afkastningsgrad -0,6% 0,7% 0,4% 0,6% 0,2%
Soliditetsgrad 71,3% 69,9% 80,3% 87,0% 92,6%
Forretning af egenkapital 4,1% 3,3% 1,8% 3,7% 5,7%
           
 
           
           

 

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

bottom_billede
Udviklet af landIT