Investeringer

tekstbillede
Pajbjerggården

Bygninger og jord (530 ha)

Pajbjerggården, Grindsnabevej 25, Odder
Fonden ejer her forsøgsfaciliteter til forædling af
diverse kornsorter. Faciliteterne omfatter laboratorier, drivhuse og 162 hektar forsøgsmarker.
Alle facilliteter er udlejet til Nordic Seed A/S.

Nygård, Eriksmindevej 81, Odder
Fonden ejer her rense- og lagerfaciliteter til brug for forælding af diverse kornsorter, samt 42 hektar jord til forsøg.
Alle facilliteter er udlejet til Nordic Seed A/S.

Furvej og Intrupvej, Skive
Fonden ejer her 101 hektar forsøgsmarker til brug for forædling af diverse kornsorter.
Alle facilliteter er udlejet til Nordic Seed A/S.

Tystofte, Skælskør
Fonden ejer forsøgsfaciliteter i form af bygninger og 167 hektar forsøgsjord.
Alle faciliteter er udlejet til Tystoftefonden.

Dyngbygaard, Odder
Fonden ejer her 58 ha jord til forsøg, samt en række bygninger, der kan afhændes.

Øvrige investeringer

Midler er placeret i noterede værdipapirer, samt i udvalgte danske selskaber, der understøtter fondens formål.

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

bottom_billede
Udviklet af landIT