Historie

Starten

Året er 1920. Første Verdenskrig er lige slut, og der var kaos mange steder i Europa. Den kendte frøavler Jens Hvidberg havde i mange år forinden drevet virksomhed fra forskellige gårde i det nordvestjyske område. På et tidspunkt erhvervede han den 136 tdr. land store gård, ”Pajbjerg” i Borgbjerg Sogn. Den blev dog allerede for lille i 1906, og blev solgt. Andre gårde blev købt og solgt, og Pajbjergfonden flyttede med. I 1974 blev hjemstedet Dyngby, hvor man i takt med det økonomiske råderum kunne skaffes opkøbte jord og etablerede anvendelige lokaler.. Den opkøbte ”Grindsnabegård blev omdøbt til ”Pajbjerggården”.
 
Jens Hvidberg interesserede sig intenst for forbedring af landbrugets dyrkede arter, især foderplanter, men også korn. Dette førte til oprettelsen af ”Pajbjergfondens forædlingsvirksomhed” med den andetsteds omtalte formålsparagraf. Grundkapitalen, som blev skænket, androg 175.000 kr. i datidens kroner. Den første bestyrelse blev nedsat d. 1. maj 1920, og Jens Hvidberg blev selvsagt den første formand.

Ledelse og samarbejde

I løbet af de næste mange år har mange dygtige personer siddet i bestyrelsen og taget deres del af slæbet og glæden ved at udvikle fondens aktiviteter. Bestyrelsens sammensætning har altid repræsenteret brede kompetencer, hvoraf kan nævnes: forskning, politik, landmandskab, handel, mv. ja, selv en pastor har været med i bestyrelsen i over 20 år.

 

 
Umiddelbart efter stiftelsen blev Jens S. Fruergaard ansat som forsøgsleder og virkede heri i ikke mindre end 37 år. Senere kom andre kompetence chefer til og et utal af sorter indenfor en så bred palette som kløver, græs, foderroer,  ærter, hvede ,byg, mv., så dagens lys.

Samarbejdet med udenlandske forædlingsfirmaer har altid været højt prioriteret hos fonden. Det har særligt været forædlere i Tyskland, Holland, Frankrig og England, der har været samarbejdet med, men også en række gode kontakter i Østeuropa har været anvendt til gensidig gavn og glæde.

På afsætningssiden  indgik fonden helt tilbage i 1965 en aftale om markedsføring af fondens kornsorter i Danmark gennem Korn- og Foderstofkompagniet A/S  (KFK) i Århus. En aftale, der bestod helt indtil ophørte med at eksistere i  2002.

Medarbejderne skifter selskab

Den omskiftelige markedssituation og den stigende konkurrence fra både inden- og udenlandske sorter resulterede i 2007 en dramatisk  ændring af Pajbjergfondens organisering. Fra at drive et forædlingsselskab, Pajbjerg A/S, med kunder, medarbejdere, og leverandører, så lagde man  alle forædlingsaktiviteterne sammen med de tilsvarende i den lollandsk baserede Abedfonden, samt med såsædsaktiviteterne i DLA Agro og dannede Nordic Seed A/S.

Pajbjergfonden er i dag repræsenteret i bestyrelsen i Nordic Seed A/S, samt lejer jord og forsøgsfaciliteter ud hertil.

Kilder: Bogen ”Pajbjergfonden – 75 år i planteforædlingens tjeneste”, 1995. Interview med Pajbjergfondens nuværende formand, godsejer Niels Jørgen Bønløkke.

Jens Hvidbjerg

”Jens Hvidberg var en ener, der kendte sit eget værd. Han lod sig ikke træde på tæerne. Løftestangen for hans arbejde var kærlighed til land og folk. Det var næstekærligheden. Hans navn var så godt som det pure guld. Blandt de mennesker, jeg har haft den lykke at kende, ét af de bedste. Måtte Danmark altid have sådanne mænd” – Skrevet af dr. phil. L. Moltsen ved Jens Hvidbergs død i 1944.s

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

bottom_billede
Udviklet af landIT