Bestyrelse

Michael Stevns

Formand

F. 1962. Adm. Direktør DLA Agro A.m.b.a.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Strategi, forretningsudvikling, agro- og fødevareindustrien, ledelse af erhvervsdrivende fonde.
Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse i 2006-10 (næstfmd.)) og igen fra 2012-. Formand 2021-, Valgperiode: 08.11.21-07.11.25.

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Contigo Print Group A/S (fmd.), Incuba A/S, Videometer A/S, Nordic Seed A/S, DV Energy A/S, Dansk Biofiber og Gødning A/S (fmd.), DLA Agro Sverige AB, Biorefine Denmark A/S, Bioenergi Østjylland A/S (næstformand), Nomus A/S (fmd.).


Kontakt: michaelstevns@hotmail.com / tlf: 4060 5400

Anne Arentoft Kristensen

Næstformand

F. 1964, gårdejer, lic.agro., ejer af Kysinggaard v/Odder

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Landbrugsforhold, dyrkning af afgrøder. Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse siden 2019, Næstformand 2021-, Valgperiode: 08.11.21-07.11.25.

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Nordic Seed A/S (næstformand).


Kontakt: anne@kysinggaard.dk / tlf: 2070 0565

Lise Nistrup Jørgensen

Medlem

F. 1956. Seniorforsker, Aarhus Universitet. Bor i Slagelse.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Plantesygdomme, forskning. Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse siden 2002. Valgperiode: 08.11.21-07.11.25.

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Tystoftefonden. Medlem af Miljøstyrelsens Dialogforum for Pesticider. Medlem af European Plant Protection Organisation's (EPPO) udvalg for guidelines i relation til pesticidafprøvning og pesticidresistens. Medlem af Plantesundhedsnævnet.


Kontakt: lisen.jorgensen@agro.au.dk / tlf: 2228 3352

Ole Lykke

Medlem

F. 1959. Driftsleder i Nordic Seed A/S. Bor i Dyngby.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Planter. Drift af forsøgsfaciliteter. Markdrift. Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse siden 2014. Valgperiode: 08.11.21-07.11.25.

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Fieldsense A/S.


Kontakt: ole.lykke@pajbjergfonden.dk / tlf: 2090 5400

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

bottom_billede
Udviklet af landIT